Sürdürülebilirlik Trendleri ve Yapılması Gerekenler

Sürdürülebilirlik Trendleri ve Yapılması Gerekenler

Sürdürülebilirlik konusunda yapılması gereken hala çok şey var. Değişimi sağlamak sadece kurumların ya da kişilerin çabaları ile değil kolektif dayanışma ile olası olacak. tüketiciler, tüketim tercihlerinde farklılıklar yaparak ve bu farkındalığı etraflarına yayarak; kurumlar ve iş insanları, toplumsal ve bölgesel problemlere duyarsız kalmayarak bu trendi devam ettirebilir.

İçindekiler

Son 5 yılda sürdürülebilirlik konusu ciddi bir şekilde konuşulur hale geldi. Halen yapılması gereken çok şey var. Gezegenin güvenliğini sağlamak, bütün insanların barış ve refah içerisinde hayatını sağlamak ve yoksulluğu sona erdirmek bunlardan bir kaçı sadece. Bunu da sadece Sürdürülebilirlik Trendi ile sağlayabiliriz. Bu sebeple Birleşmiş Milletler’in 2030’a kadar gerçekleştirilmesini amaçladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirebilmemiz çok önemli.

Haydi gelin öncelikle 2020’nin sürdürülebilirlik özetine ve daha sonra 2021’in sürdürülebilirlik trendlerine beraber göz atalım.

2020 Sürdürülebilirlik Özeti

2020 insanlık için zor bir seneydi. Hepimiz sağlığın, özgürlüğün ve anda kalmanın değerlerini anladık. Hayatlarımızda büyük farklılıklar yaptık, ofislerimizi, katıldığımız etkinlikleri, dost sohbetlerimizi dijitale taşıdık. Hepimiz evlerimize çekildiğinde şehirlerdeki hava kirliliği ve emisyonlar %7 azaldı.

2020’de şirketler, iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarını artırarak devam ettirdi. 9600 şirket çevreye verdikleri zarar ve etkileri kar hedefi gütmeyen platformlar vasıtasıyla açıkladı. Şirketlerin, ESG farktörlerini gözeterek gerçekleştirdikleri yatırımlar son dört senede nerdeyse iki katına çıkarak 40,5 trilyon dolara yükseldi.

2021’de Bizi Neler Bekliyor ?

Çevreye Duyarlı Ürünler Yükselişe Geçecek

2020 senesinde pandemi ve iklim değişkliğinin bir neticesi olan Avustralya’daki orman yangınları tüketicileri bölgesel, sosyal ve ekonomik konular üstünde daha çok düşünmeye itti. Tüketiciler, problemleri çözüme ulaştırmak amacıyla devletin ve büyük şirketlerin aksiyon almasını beklemek yerine bireyler olarak harekete geçip tesir yaratabileceklerinin bilincine vardılar.

NYU Stern doğrulusunda oluşturulan Sürdürülebilir Piyasa Payı araştırmasında ambalajlı tüketici mamülleri piyasasındaki büyümenin yarısından çoğunun (%54,7) sürdürülebilirlikle pazarlanan mamüller doğrulusunda oluşturulduğu ve COVID-19 salgınına karşın bu büyümenin devam ettiği görülebiliyor.

3 farklı sektörde sürdürülebilirlik bu sene ön planda olacak.

Gıda: Tarım ve besin üretimi küresel sera gazı emisyonunun %26’sını oluşturmasının yanı sıra tatlı su kaynakları gibi pek çok kaynağın tüketilmesine sebep olmaktadır. Et ve süt mamülleri kullanımı ve besin atığı bu emisyonun büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Tüketicilerin hayvansal ürün kullanımını azaltmaları, besin atığını önlemeleri ve sebze çoğunluklu beslenme diyetleri programları iklim değişikliğini olumlu tesirleyecektir. Tüketici talepleri, şirketleri de sürdürülebilir ürünler üzerinde çalışmaya sevk etmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları ile önder şirketlerden Unilever 2027’de bitki bazlı et ve süt mamülleri satışlarının 1 Milyar Euro’ya çıkmasını bekliyor.

Tekstil: BCG’nin yaptığı incelemeye göre tüketicilerin %38’i pozitif bölgesel tesir gerçekleştiren ve sürdürülebilir markaları halihazırda kullandıkları markalara tercih etmeye başladılar. Markalar, müşterilerin bu yönelimine ürünlerinde sürdürülebilir malzemeler kullanarak, tedarik zincirinde şeffaflığı sağlayarak ve tüketiciden sonra mamüllerin geri dönüştürülmesini-yeniden kullanılmasını sağlayacak sistemler geliştirerek yanıt veriyorlar.

Yaşam Tarzı: Tüketicilerin karbon ayak izlerini azaltma çabaları paylaşım ekonomisine ve döngüsel ekonomiye yönelimi artıracak. Sürdürülebilir ambalajlar, elektrikli vasıtalar ve uzaktan çalışmaya geçiş hızlanacak. Uzaktan çalışmanın yanı sıra getirdiği dijitalleşme ile beraber kağıtsız bürolar uygulamaya geçecek.

Tüketicilerin sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalığını eğitici eko-etiketler artıracak, gezegene katkılarını görmek sürdürülebilir alış veriş ve hayat bağımlılıkları kazanma motivasyonlarını taze tutacak ve destekleyecek.

ESG Yatırımları Artacak

Covid19’un tesiri ile beraber şirketlerin bölgesel, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımları artıyor. Şirket stratejileri kârın yanı sıra toplumsal problemlere çözümler amacıyla de şekillenecek.

Şirketlerin yanı sıra yatırımcılar da ESG çalışmalarını ve yatırımlarını artıran şirketlere yatırımlarını artıracaklar. Fakat bunun yanı sıra şirketlerin ESG programlarının standartlar kapsamında raporlanması ve karşılaştırılması gerekliliğini getirecek. Bunun neticesi olarak finansal olmayan raporlamaların da yakın zamanda gönüllülükten mecburi duruma geçmesi ve sürdürülebilirlik raporlarında entegre ve kolaylaşmış bir çerçeveye geçilmesi yatırımcıların değerlendirmelerinde basitlik sağlayacak. Beş büyük sürdürülebilirlik raporlama kuruluşunun (CDP, SASB, GRI, IIRC ve CDSB) Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması kriterlerinde birleşmeyi taahhüt etmesi ve IFRS Vakfı’nın sürdürülebilirlik raporlaması üstüne bir danışma belgesi yayınlaması da şirketlerin işlerini basitleştirecek nitelikte.

Yenilenebilir Enerji Ucuzlayacak

Son on senede güneş enerjisi %89, rüzgar enerjisi %70 ucuzladı. Santral kapasitelerinin ise beş seneden daha kısa sürede kömür ve gazı aşması bekleniyor. Güneş enerjisi 2009–2019 seneleri arasında ucuzlaması ile kömürün de altına düşerek tarihteki en ucuz elektrik enerjisi durumuna geldi.

Yenilenebilir enerji neden başka enerjilere kıyasla daha ucuz?

Çünkü fosil yakıtların ve nükleer enerjinin maliyeti yakıt fiyatlarına ve tesisin işletme giderlerine bağlıdır. Yenilenebilir enerjinin tesislerinin işletme maliyetleri daha düşüktür ve yakıt bedavadır. Ek olarak yenilenebilir enerjinin teknoloji maliyetleri bir öğrenme eğrisini takip ettiğimizde kapasite arttıkça maliyetler azalır. Gelişmiş ve varlıklı ülkelerin yenilenebilir enerji kullanmaları da herkes katıldığı zaman maliyet düşüşlerine ve teknoloji erişilebilirliğinin yükselmesine katkı sağlar.

Öte yandan yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji kullanımı kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasının devlet kuruluşları tarafından teşvik edilmesi de yenilenebilir enerji kullanımının fosil yakıt kullanımına kıyasla maliyetini düşürecektir.
Bu sayede, yenilenebilir enerji teknolojileri, fosil yakıt maliyetlerindeki artış ve enerji adaleti teşvikleri ile ucuzlaşacak ve gündelik hayatta kullanımı kolaylaşacak.

Şirketler Net-Sıfır Emisyona Ulaşmak İçin Çalışacak

Bilim insanlarına göre 2050’den daha önce net-sıfır emisyona ulaşmak bizi iklim değişikliğinin felaket sonuçlarından korumak amacıyla ehemmiyet taşımaktadır. Covid19’un farkındalık getirisiyle net sıfır emisyon taahhüttü veren şirket adedi 2020’de iki katına çıktı.

Net-sıfır emisyon hedefi, karbon vergisi maliyetlerini düşürdüğünden ve ESG yatırımcıları ile genç yeteneklerin tercihlerini şekillendirdiğinden şirketlerin odak bölümünde olmaya devam edecek. Bu ilginin yanı sıra şirketlerin yol haritalarını saptamak ve bilimsel standartlara oturtmak amacıyla danışmanlık gereksinimlerini da getirecek.

Net-sıfır emisyon şirketleri, standart bilimsel yaklaşımlarda netlik sağladıkça büyümeye devam edecekler.
İklim farkındalığını arttırmak ve daha yaşanabilir şartlar sağlamak amacıyla kısıtlı zamanımız kaldı. Bu değişimi sağlamak sadece kurumların ya da kişilerin çabaları ile değil kolektif dayanışma ile olası olacak. Bu amaçla tüketiciler, tüketim tercihlerinde farklılıklar yaparak ve bu farkındalığı etraflarına yayarak; kurumlar ve iş insanları, toplumsal ve bölgesel problemlere duyarsız kalmayarak, çözüm programlarını gündemlerine alarak ve çözüm amacıyla çalışan girişimleri parasal ve manevi yönden destekleyerek katkıda bulunabilirler. Değişimin bir parçası olmak istiyorsan bugünden çalışmalara başla gezegenimizin bize ihtiyacı var.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Sansür Dergi Genel Yayın Yönetmeni - Kendi halinde Ekonomist

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir